Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ElämysTeeri Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 22.5.2018.

Rekisterinpitäjä:

ElämysTeeri Oy
Y-tunnus: 2825691-3

Aleksanterinkatu 29 B
33100 Tampere

info@elamysteeri.fi
040 179 3484

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Matti Tähkäaho
matti@elamysteeri. fi
040 179 3484

Rekisterin nimi:

ElämysTeeri Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus:

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen
palvelun toteuttaminen
mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
tuotteiden ja palveluiden markkinointi

Rekisteröitävät tiedot:

Varaustilanteessa kysyttävät tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite)
Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus,
sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

Tietojen luovutus, siirto ja poisto:

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niiden käsittelylle
on olemassa peruste. Tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei
lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen
poistamista.