Yrityksille

Yrityksille räätälöidyt pakohuonepelit

Pakohuonepelit yhdistävät luontevasti rentouttavan hauskanpidon ja tehokkaan ryhmäytymisen. Pakohuoneessa yhteistoimin ratkaistut pulmat lujittavat yhteishenkeä, kehittävät ongelmanratkaisukykyä ja jättävät kahvipöytiin keskusteltavaa pitkäksi aikaa.

ElämysTeeri Room Escape tarjoaa ensimmäisenä Tampereella mahdollisuuden kokea jo kertaalleen pelattu pakohuone uudelleen – tällä kertaa pelinohjaajan näkökulmasta. Katseluhuoneemme on otettu todella positiivisesti vastaan ja nyt haluamme tuoda sen erityisesti yritysten käyttöön. Näe omin silmin, miten pakopelihuone riisuu ihmiset rooleistaan ja nostaa esiin ominaisuuksia, joiden olemassaolosta he eivät ehkä itsekään ole olleet tietoisia.

Tiimin kehittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen pakohuonepelien avulla

Pakohuoneympäristö haastaa peliryhmän tiimitaidot ja ongelmanratkaisukyvyn.  Kello käy armottomasti ja onnistumisen huumasta joutuu palautumaan nopeasti maan pinnalle, kun eteen tulee uusi kiperä pulma. Välillä tuntuu siltä, että oikeaa ratkaisua on mahdotonta löytää – kunnes joku saa oivalluksen, joka johtaa ryhmän oikeaan suuntaan.

Tällaisissa tilanteissa koetellaan sosiaalisia taitoja. Tavanomaisesta poikkeava ympäristö ja monipuoliset pulmat luovat tilan, jossa ympäröivä maailma unohtuu ja huomio keskittyy vain käsillä olevaan tehtävään. Usein pakohuonepelaaminen saakin ihmisistä esiin ominaisuuksia, jotka tulevat normaaliarjessa esille vain harvoin.

Pakohuonepelaamisen analysoinnissa auttaa työnohjaaja-ryhmäpsykoterapeutti

Tarjoamme ensimmäisenä pakopeliyrityksenä Tampereella alan ammattilaisen apua työyhteisön kehittämiseen. Käytössänne on mahdollisuus työnohjaaja-ryhmäpsykoterapeutin palveluihin. Hän seuraa katseluhuoneesta pakopelin kulkua ja tekee omia huomioitaan. Pelin jälkeen ryhmällänne on haluamanne mittainen purkutuokio, jossa ammattilainen käy kanssanne läpi pakopelin aikana vastaan tulleita tilanteita ja nostaa esiin tiiminne vahvuuksia ja kehittämisnäkökulmia, joita voitte käydä läpi yhdessä keskustellen. Työnohjaajamme vetää keskustelut aina ryhmän ehdoilla ja auttaa löytämään ryhmänne vahvuudet sekä tiiminä että yksilöinä.

Pakohuonepelaaminen tuo esiin ryhmän vahvuudet

Yksi työhyvinvoinnin keskeinen elementti on sosiaalinen tuki. Osaava työntekijä saa tavallisesti työyhteisöltään arvostusta ja vastuuta. Pelitilanteessa näyttäytyvät työtiimin erilaiset vahvuudet. Tämä mahdollistaa myös sellaisten henkilöiden onnistumisen, jotka ehkä työyhteisössä ovat olleet taka-alalla. Onnistuminen voi parhaimmillaan vahvistaa itseluottamusta työyhteisössä ja rohkaista myös hiljaisia osaajia tuomaan itseään esiin. Professori Marja-Liisa Mankan mukaan positiiviset tunteet ja tilat vahvistavat työyhteisön psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Myönteinen kierre voidaan saada alkuun yhteisellä ja onnistuneella pelikokemuksella esimerkiksi työyhteisön kehittämispäivään yhdistettynä niin, että pakopelin jälkeen on mahdollista käsitellä omia kokemuksia sekä tunteita työnohjaaja-ryhmäpsykoterapeutin ohjauksessa. Tilaisuudessa on myös turvallista harjoitella palautteen antamista toisilleen.

Räätälöimme kaikki tilaisuudet toiveidenne mukaan, ja sovimme etukäteen millaisiin asioihin keskitytään.

Hintaesimerkki 1: Pakopelielämys 2-6 henkilölle ja tunnin purkutuokio työnohjaaja-ryhmäpsykoterapeutin ohjauksella, kesto yhteensä noin 2,5 tuntia.
Yhteensä 550€ + alv

Hintaesimerkki 2: Tiiminvetäjä tai esimies käy ensin pelaamassa tutustumispelin valitsemanaan ajankohtana. Tiimipeli 2-6 henkilölle ja tunnin purkutuokio työnohjaaja-ryhmäpsykoterapeutin ohjauksella, kesto yhteensä noin 2,5 tuntia.
Yhteensä 650€ + alv

Ota yhteyttä, järjestetään juuri teille sopiva pakohuonepaketti!

Lisätietoja ja varaukset:
matti@elamysteeri.fi
040 179 3484

Pakohuone osana työhaastattelua

Maissa, joissa pakohuonepelaaminen on jo saavuttanut tukevan jalansijan yhtenä vapaa-ajanviettomuotona muiden joukossa, on sen mukaansatempaavuutta alettu hyödyntämään entistä enemmän myös työelämässä. Yhtenä keinona on työnhakijakandidaattien room escape -elämys osana työhaastattelua, vaihtoehtona perinteiselle ryhmähaastattelulle. Työnantaja tai työnantajan edustaja käy ensin itse ratkaisemassa pakohuoneen mysteerit, jonka jälkeen hän voi tarkkailla työnhakijoiden ongelmanratkaisutapoja katseluhuoneesta käsin. Yksi huonepakopelien hienouksista on sen teennäiset roolit pudottava vaikutus. Tarina ja pulmat ottavat pelaajat niin vahvaan otteeseen, että kaikenlaiset ennalta mietityt käyttäytymismallit unohtuvat yleensä ensimmäisen viidentoista minuutin aikana.

Työhaastattelupelin jälkeen tilat varataan halutessanne yrityksenne käyttöön vielä ylimääräiseksi tunniksi, jonka aikana voitte käydä tapahtumia läpi pelihuoneessa tehtävä tehtävältä.
Voitte myös halutessanne pyytää arviointinne tueksi työnohjaaja-ryhmäpsykoterapeutin, joka osallistuu sekä katseluosuuteen että jälkipuintiin.

Hintaesimerkki 1: Työnantaja-/haastattelija käy ensin pelaamassa tutustumispelin valitsemanaan ajankohtana. Tämän jälkeen järjestetään varsinainen haastattelupeli 2-6 henkilölle noin puolen tunnin purkutuokiolla.
300€ + alv

Hintaesimerkki 2: Työnantaja-/haastattelijapuolen tutustumispeli kuten edellä. Varsinainen haastattelupeli 2-6 henkilölle työnohjaaja-ryhmäpsykoterapeutin seuraamana. Pelin jälkeen noin tunnin purkutuokio ammattilaisen ohjaamana.
590€ + alv

Ota yhteyttä, järjestetään juuri teidän tarkoituksiinne sopiva haastattelupaketti!

Lisätietoja ja varaukset:
matti@elamysteeri.fi
040 179 3484