Pakohuone ja pelaamisen hyödyt

Pakohuone on hauskaa yhdessä tekemistä ja pelaamisen koetaankin olevan ensisijaisesti viihdyttävä elämys. Pelaamisen hyödyt jäävät usein vähemmälle huomiolle, vaikka niitä on runsaasti. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että pakohuone kehittää jopa 11 erilaista hyödyllistä taitoa?

Pakohuone on yhdessä vietettyä laatuaikaa sekä hauskanpitoa parhaassa seurassa. Nämä ovat tietenkin jo itsessään erinomaisia syitä varata kyseinen elämys. On huikea tunne onnistua ryhmänä ja kokea täydellinen arjesta irtaantuminen.

Tiesitkö, että pelaaminen kehittää myös aidosti hyödyllisiä ominaisuuksia? Pakohuoneiden pelaaminen harjaannuttaa jokaisella pelikerralla jopa 11 erilaista taitoa.

1. Ongelmanratkaisukykysi kehittyy

Tämä on tietysti itsestäänselvää. Tunnissa erilaisia tehtäviä ehtii tulla vastaan monenlaisia ja jokaiseen niistä on mietittävä aina uusi, erilainen lähestymistapa. Opit katsomaan ongelmia uudenlaisista näkökulmista, sillä äskeiseen tehtävään toiminut ratkaisu ei enää ratkaisekaan seuraavaa.

2. Luottamus omiin vahvuuksiisi kasvaa

Erilaiset ihmiset havainnoivat ympäristöään eri tavoin. Sama koskee tehtävien ratkaisemista, eri ihmiset onnistuvat eri tehtävissä. Opit arvostamaan sitä, että ajattelet juuri omalla tavallasi.

3. Luottamus ryhmäsi vahvuuksiin kasvaa

Erilaisuus on pakohuoneessa vahvuus. On tärkeää, että opit arvostamaan oman erilaisuutesi lisäksi myös muiden ryhmäsi jäsenten tapaa havainnoida ja ajatella. Kaikkea ei kannata yrittää ratkaista yksin, tehtävät ratkeavat nopeammin kun jokaisen ideat huomioidaan.

4. Kommunikointitaitosi kehittyvät

Pakohuone on paikka, jossa kello käy, löydettäviä vihjeitä on paljon ja uusi tehtävä on jo edessä heti edellisen ratkettua. Sinun on osattava kommunikoida riittävän selkeästi ja riittävän kuuluvalla äänellä. Sinun on myös huomattava kuunteleeko kukaan oikeasti. Ääneen sanotuista havainnoista ei ole hyötyä jos ilmoitat niistä itseksesi ei-kenellekään. Kommunikointi on yksi tärkeimpiä taitoja pakohuoneessa, ääneen ajatteleminen ja muiden kuunteleminen on ratkaisevaa onnistumisen kannalta.

5. Opit päästämään irti ideasta joka ei toimi

Välillä pelissä käy niin, että koko ryhmäsi jumiutuu samaan väärään ajatukseen pelinohjaajan antamista vinkeistä huolimatta. Tällöin testataan pakohuoneen haastavinta osuutta, eli väärästä ideasta irti päästämistä. Sinun on osattava lähestyä ongelmaa uudestaan, niin kuin näkisit sen ensi kertaa.

6. Tunnetaitosi kehittyvät

Pakohuoneessa onnistumisen ja epäonnistumisen tunteet vuorottelevat. Harvoin tehtävä ratkeaa siten, kuten ensimmäiseksi ajattelit sen ratkeavan. Voi olla, että juuri sinä et keksi oikeaa ratkaisua tehtävään, vaan sen keksii joku muu. Opit iloitsemaan muiden onnistumisista, onhan teillä ryhmänä sama päämäärä.

7. Opit sinnikkyyttä

Pakohuone ei ratkea sillä, että luovutat. Lukot eivät avaudu siten, ettet enää edes yritä ratkaista tehtävää. Haastavinkin tehtävä on mahdollista ratkaista. Saatat tarvita siihen muun ryhmän tai pelinvetäjän apua, mutta pystyt siihen kyllä. Sinun on vain oltava sinnikäs.

8. Opit keskittymään paineen alla

Pakohuoneessa on tunti aikaa selviytyä tehtävistä. Mitä vähemmän aikaa on jäljellä, sitä tärkeämpää teidän on työskennellä yhdessä ja kommunikoida hyvin. Kiireessä sinun on vaikeampaa keskittyä, mutta juuri silloin se on erityisen tärkeää. Sinun on osattava pitää langat käsissäsi ja ajatuksesi kirkkaina vaikka aika kävisi vähiin.

9. Sosiaaliset taitosi paranevat

Koko ryhmän tulee tehdä yhteistyötä, jos haluatte onnistua tehtävässänne. Usein pelin tärkein henkilö ei kuitenkaan ole se, joka keksii mahdollisimaan moneen tehtävään ratkaisun. Tärkein pelaaja saattaa olla hän, joka huomaa pienetkin onnistumiset ja muistaa pitää yllä hyvää tunnelmaa.

10. Pakohuone laskee stressitasoasi

Pakohuone on parhaimmillaan elämys, jonka aikana et ajattele mitään muuta kuin käsillä olevia tehtäviä. Se on täydellistä arjesta irtaantumista. Tunnin ajan olet paikassa, jossa sinä ja sinulle tärkeät ryhmäsi jäsenet pyritte yhdessä kohti onnistumisia. Hauskanpito ja positiiviset kokemukset lisäävät yleistä hyvinvointiasi.

11. Näet jatkossa arkiset ongelmat tehtävinä

Kun peli on ohi ja olette selviytyneet ulos pakohuoneesta, eivät sen hyödyt suinkaan häviä mihinkään. Osaat jatkossakin paremmin arvostaa sekä omiasi, että muiden ideoita. Ymmärrät paremmin kuuntelemisen tärkeyden ja osaat lähestyä erilaisia ongelmia uusista näkökulmista. Näet jatkossa vastaan tulevat arkiset ongelmat tehtävinä ja haasteina, jotka vain odottavan ratkaisun löytymistä.

Haluatko kokea pakohuoneen hyödyt?